Speyermethode

Hoe werkt de Speyer-methode?

 

De (emotionele) problemen van nu hebben hun oorsprong in het verleden.

 

De essentie van de begeleiding berust op vijf hoofdzaken:

 

1. Het opsporen van de kern van het probleem, die bij neurotische klachten altijd te vinden is bij ervaringen in de vroegste jeugdjaren en die veelal onbewust is.

 

2. Het bewust maken van deze ervaringen

 

3. Het reageren op de bewust geworden informatie op een manier zoals eerder niet kon, waardoor gestapelde en opgeslagen emoties verdwijnen en de eigen levensenergie weer krachtig stroomt.

 

4. Het verwerken van alle opgedane ervaringen tijdens de Speyer-tweeweekse.

 

5. De volledige integratie van 'het nieuwe Zelf' in het dagelijks leven en werken, hetgeen al in werking is gegaan tijdens de tweeweekse.

 

 

De oorzaak van het probleem wordt voorgoed ontdaan van zijn storende effecten en de klachten kunnen niet terugkomen.

De theorie die ten grondslag ligt aan de Speyer-methode is een strikt logische, grotendeels gebaseerd op de ideeën van Freud en op de werking van de natuurwetten.

 

 

Hoe verloopt de begeleiding?

 

- De begeleiding verloopt individueel.

- Eerst wordt in een voorgesprek nagegaan of de klachten te verhelpen zijn met de Speyer-methode. De cliënt krijgt dan al inzicht in de diepere oorzaken van zijn problemen.

Tevens wordt aan de cliënt uitleg gegeven over de specifieke werking van deze methode, waardoor deze zo succesvol is en een blijvende oplossing biedt.

 

- De cliënt kan enkele dagen al wat besproken is tijdens de intake overdenken, waarna er op een afgesproken tijd telefonisch contact is en een afspraak gemaakt kan worden voor het eigenlijke Speyertraject.

 

- Dit vindt plaats op tien opeenvolgende dagen. D.w.z. twee weken van maandag t/m vrijdag, in sessies van gemiddeld 2 uur per dag.

De cliënt kan tijdens de Speyer-tweeweekse de dagelijkse werkzaamheden blijven doen.

 

- Na deze twee weken volgt een verwerkingsperiode.

Ter begeleiding en ter controle op het resultaat vinden enkele nagesprekken plaats op afgesproken tijd, en daarnaast indien nodig op verzoek van de cliënt gedurende een jaar na de tweeweekse begeleiding.

 

- De betaling van de intake geschiedt direct na de intake.

 

- De betaling van de Speyer-begeleiding is éénmalig voor het hele Speyer-traject en geschiedt vóór aanvang van de Speyer-tweeweekse.

De kosten zijn afhankelijk van het inkomen en worden vastgesteld tijdens de intake.

 

Mocht in uitzonderingsgevallen blijken dat een nabehandeling wenselijk wordt geacht, dan is deze binnen een jaar na de Speyer-tweeweekse gratis.