Speyer

 

 

De bedoeling van het leven is dat een mens zich naar lichaam en geest harmonisch zal ontwikkelen, in eigen tempo, met eigen mogelijkheden, om uit te groeien naar een eigen persoonlijkheid, en zijn eigen leven en werken gestalte kan geven.

 

Op deze ontwikkelingsweg kan een mens op een punt komen, dat hij/zij zelf niet meer weet wat de beste volgende stappen zouden kunnen zijn, of dat iemand het niet voor elkaar krijgt de stappen die hij/zij wil zetten ook daadwerkelijk te zetten.

 

Als een mens vast zit op zo'n punt dan kunnen zich gevolgen gaan openbaren in de vorm van problemen op alle mogelijke gebieden. Zoals onder meer: gevoelens van eenzaamheid, minderwaardigheid, machteloosheid, een gevoel je anders te gedragen dan je eigenlijk wilt, relaties die verkeerd gaan, het werk loopt niet meer zoals gewenst, agressie, angsten, lichamelijke klachten die een psychische oorzaak hebben.

 

Kortom:

- gedachten en gevoelens en gedrag die men niet wil hebben maar toch heeft;

- handelingen die men doet tegen de eigen wil, verstand, gevoel in;

- onecht gedrag.

 

Voor de meeste van deze verschijnselen lijkt geen -blijvende- oplossing te zijn en er wordt vaak gedacht 'hier moet je maar mee leren te leven'.

 

Gelukkig is dit niet nodig, want Speyertherapie heeft zich al vanaf de zestiger jaren bewezen in de bevrijding van deze problemen en de begeleiding naar de gewenste eigen weg in dit leven.

 

Speyertherapie is een psychotherapeutische behandeling, in Amerika empirisch ontwikkeld door dr. Simon Speyer, en toegepast in Nederland vanaf 1962.

Speyertherapie heeft maar één doel voor ogen: Mensen te begeleiden naar hun oorspronkelijke IK, waarbij inzichten ontstaan, opgeslagen emoties verdwijnen, en alle kracht en energie vrijkomt om weer positieve stappen in het leven te zetten.