Klantervaringen Quaning RGprogram

 

Een greep uit de ervaringsverhalen van cliënten over Agnes en Quaning:

 

 

Ieder bedrijf dat in een transitie zit en begeleiding zoekt om het beste uit medewerkers én team tevoorschijn te laten komen heeft aan Agnes een perfecte begeleider. Agnes heeft mij en Adaptics geholpen een transitie door te maken. Na een periode van sterke groei en zakelijke ontwikkeling kwam er steeds meer behoefte aan interne groei en verbinding. Deze nieuwe tijd vroeg om een verdieping in mens en leiderschap. Agnes heeft geholpen een organisatie neer te zetten waarbij mensen zichzelf kunnen zijn, hun talenten kunnen uitbouwen en waar een energie heerst die mensen gelukkig maakt. In dit proces naar meer zelfinzicht, bewustwording over talenten en drijfveren heeft Agnes fantastisch werk geleverd.

Agnes heeft meerdere medewerkers begeleid met Quaning, waarbij het (her)kennen van henzelf in relatie tot Adaptics centraal stond. Deze diepere verbinding met henzelf heeft geleid tot ofwel een breuk met Adaptics ofwel een groei als professional en mens in Adaptics. Agnes maakt werkelijke verbinding met de zijnsintentie van de medewerkers met oog voor het ondernemerschap. Ze heeft overzicht over het geheel én op het detail. Medewerkers zijn stap voor stap en in eigen tempo tot hun eigen kern gekomen en daarmee in verbinding met hun fantastische talenten die voor hun werken.

Agnes heeft daarnaast op teamniveau ons bewustzijn vergroot op de onderlinge afhankelijkheid tot elkaar. Evenals ons bewustzijn op het erkennen van de waarde van een gezamenlijke inspanning waarbij een ieder zich gelukkig kan voelen.

Agnes is een waarachtige vrouw, begeleider, levenscoach en bovenal een van mijn grootste inspirators.

Ch.M. van Kollenburg, Directeur Adaptics Health & Performance B.V.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Tijdens het eerste gesprek met Agnes gingen we kijken naar een aantal leef-mechanismes, die me gedurende lange tijd goed geholpen en gediend hadden in mijn leven, en die de houdbaarheidsdatum inmiddels hadden overschreden. Ik was toe aan een nieuwe manier van voelen, denken en handelen. Agnes heeft me begeleid op een kundige, prettige, stimulerende manier waarbij ik me voortdurend heel veilig heb gevoeld. Ze heeft me steeds de ondersteuning gegeven die ik nodig had. Ik ben vele inzichten rijker geworden, en heb deze inzichten ook stapsgewijs heel vanzelfsprekend ervaren in de praktijk van leven, werken, keuzes maken, communiceren. Ik voel mij energieker en voel mij krachtiger doordat ik weer kan voelen dat ik mag zijn wie ik ook werkelijk ben. Ik ga bewuster om met mijn tijd en heb steeds meer het gevoel dat ik de regie in mijn leven kan pakken. Door de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt ervaar ik meer ruimte en heb weer rust gevonden. Mijn collega’s ervaren dat ik rustiger overkom. Ik wil mensen graag aanbevelen, dat als ze hun vitaliteit en vreugde in werken en leven willen verbeteren, en daarmee hun gezondheid, de begeleiding met Quaning hierbij een goede ondersteuning is. Je kunt middels Quaning in een kort traject grote slagen maken, zo heb ik zelf ervaren.

Bernadette Vloon-Veurink, Adviseur HRM Monuta

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

In maart kreeg ik de kans om gebruik te maken van Vitaliteits- coaching, die door Monuta werd aangeboden. In die periode was ik zo moe dat het er werkelijk op leek dat ik op een burn-out afstevende. Ik mocht een afspraak maken met Agnes, die in de begeleiding de Quaning-methodiek gebruikt. Agnes begeleidt mensen stap voor stap in dit veranderingsproces, in een periode van maximaal 7 weken tot het gestelde doel (dat ook blijvend is), behaald is. Voor mij betekende dit dat er een nieuw inzicht tot mij mocht komen waarin ik de kern van mijn wezen weer mocht ontmoeten.

Ik ben mij bewust geworden van mijn patronen en de keuzes die ik hiermee maakte. Er kwam een bewustwording, die je laat zien hoe je in het leven staat. En het is de bewustwording geweest, samen met de interventie die gedaan wordt, dat er een ommekeer kwam in mijn dagelijkse patronen. Als je gaat leven vanuit de kern van je ziel kunnen de keuzes die je dagelijks moet maken een andere invulling krijgen waardoor er veel meer rust komt om te doen wat je wilt doen en met al je talenten ook kunt doen. Ik heb veel gehad aan de begeleiding van Agnes. Ik voelde mij gedragen en gehoord. Ik heb eyeopeners mogen ontvangen waar ik de rest van mijn leven mee verder kan en mij heeft doen veranderen. Ik ben me nu bewust van mijn eigen leermomenten. Het mooiste wat Quaning me bracht is ”leven vanuit je eigen kern”. Als je dat kunt valt alles je veel gemakkelijker en de vrij gekomen positieve energie geeft ook ruimte voor de ander om hier op mee te deinen. Agnes heeft met haar bijdrage en de Quaning mij een geweldig impuls gegeven. Als ik denk aan al mijn dankbaarheden dan komt mijn werk er met kop en schouders boven uit. Dat had ik zelf niet verwacht. Werken in de uitvaartbranche vergt veel van je. De lat kan héél hoog liggen en je maakt vele uren en soms lange dagen. Maar als het werk je passie is en je leeft vanuit je eigen kern die in harmonie is met alles wat je doet kunnen je schouders heel veel dragen. Ik ben blij en dankbaar dat ik van Monuta de gelegenheid gekregen heb om Agnes en de Quaning te ontmoeten. Het heeft mij veel gebracht, zowel op de werkvloer in samengaan met mijn collega’s, als bij mijn werk met de families, alsook in mijn privé.

Anna M, Uitvaartbegeleider.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Opgeleid in de psycho-sociale wetenschappen besloot ik destijds ervoor te kiezen de zorg voor mijn gezin met 3 kinderen en de zorg voor mijn ouders volledig op me te nemen. Op het moment dat mijn ouders waren overgegaan en de kinderen groter werden en gingen uitvliegen wilde ik ontdekken welke zinvolle bijdrage ik aan het leven van anderen zou kunnen gaan leveren, waar mijn werkelijke bezieling en passie naar uit gingen. Agnes heeft me met Quaning zo intens en sterk de verbinding met mezelf laten maken dat ik kon voelen en weten: ik ga mijn eigen bedrijf starten, ik ga (antroposofische) poppen maken en mensen leren poppen te maken die de harten van kinderen én volwassenen openen en verwarmen. Daar ligt een gat in de markt en een gapend gat in de maatschappij van nu. Mijn hart én het bewustzijn dat ik een talent heb om creatief met mijn handen te kunnen werken zorgden ervoor dat ik voelde en wist dat ik daarmee een bijdrage wilde leveren. Mijn poppen en de poppen van mijn leerlingen hebben inmiddels vele kinderen en zorgcentra bereikt en verrijkt en gelukkig gemaakt. Dank aan Agnes, en dank aan de ontwikkelaar van de Quaning, voor de krachtige, korte, compacte en geweldige begeleiding op deze weg in mijn nieuwe levensfase.

Gerrie Eijkemans, Creatief ZZP-er

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Agnes is…. Agnes. Een op en top gevoelsmens die dicht bij zichzelf blijft. (Eigen)wijs en eigentijds met veel kennis en ervaring. Gebakken om mensen te begeleiden. Met hart en ziel betrokken bij de zoektocht en ontwikkelingstocht van mensen, en bij de ontwikkelingen binnen een bedrijf, dat uiteraard bovenal bestaat uit en bestaat door mensen. Agnes heeft al een lange loopbaan met veel ervaring, zij heeft zowel op individueel niveau als groepsniveau processen op gang gebracht en succesvol begeleid. Agnes heeft als geen ander het vermogen om op respectvolle en zachte wijze de vinger op de zere plek te leggen, om vervolgens met de Quaning samen de hulpbronnen aan te spreken die een ieder bezit om te groeien in zelfvertrouwen. Met haar ondersteuning komen mensen stap voor stap en in eigen tempo tot de kern, hun eigen kern welteverstaan, en daarmee in verbinding met hun fantastische talenten die voor hun gaan werken. Quaning werd op een fantastische manier ingezet. Vanuit haar wijsheid en veelzijdigheid kan zij met een ieder overweg. Van jong tot oud, van analist tot dromer, zij ziet een ieders kwaliteiten. Met de nodige humor laat Agnes je het licht zien, voelen of horen in de spreekwoordelijke tunnel. Wanneer Agnes lacht vanuit haar hart, lacht een ieder met haar mee, bewust of onbewust. Met een glimlach op mijn gezicht denk ik terug aan het mooie traject dat onze medewerkers (waaronder ik) met Agnes op individueel en groepsniveau doorlopen hebben. Vanuit haar begeleiding heeft Agnes een wonderlijke bijdrage geleverd aan de enorme verander- en groeiperiode van een prachtig jong bedrijf, volop in ontwikkeling. Als team staan wij nu stevig en energiek om vol zelfvertrouwen de uitdagingen aan te gaan die op ons pad komen en succesvol te zijn in de dingen waar ons bedrijf voor staat en succesvol in is. Kortom: Agnes is uniek en met geen pen te beschrijven. Een mens om te ervaren, veel van te leren en voor altijd in je hart te sluiten.

Merel Balfoort, HR-manager Adaptics Health & Performance B.V.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Mijn doel was om eindelijk af te studeren voor mijn Bachelor Conservatorium. En ja, ik heb mijn doel bereikt, met het leren van focussen en doorzetten én met veel plezier. Ik heb het bewijs (diploma) behaald waardoor ik mijn kunnen kan aantonen. Ik heb zelfvertrouwen. Er dienden zich diverse verwerkingsstukken aan tijdens de Quaning periode, die verband hielden met het praktische doel dat gesteld was.. Ik ben me nu bewust van de onderliggende verbanden ook op dieperliggend vlak. Dit hebben we benoemd als innerlijke rijkdom. Ik kijk terug met verbazing en verwondering. Er is echt zoveel veranderd in mijn leven. Ik ben ook veel gemakkelijker geworden op sociaal vlak doordat ik van binnen in evenwicht ben en veel meer ‘aanwezig’ ben. Ik heb geleerd dat het veiliger is om ‘aanwezig’ te zijn dan om ‘afwezig’ te zijn. Ook leerde ik om overzicht te creëren en te behouden. Ik leerde dat veel van de problemen die ik heb ervaren voortkwamen uit mijn eigen innerlijke mechanismen. Dat betekent dat ik nu ook zelf in staat ben om de regie in eigen handen te nemen en zaken op te lossen en succesvol te zijn. Ik heb geleerd mezelf grenzen te stellen. En ik heb geleerd hoe leerzaam en waardevol het is om vast te houden aan een doel en een weg.

Ik vond het erg fijn dat Agnes altijd bereikbaar was als dat nodig was voor mij. Juist op die momenten kon zij veel voor mij betekenen en kon ik veel leren. De gesprekken heb ik als zeer waardevol, diepgaand en verrijkend ervaren, en binnen een zeer breed perspectief. Ik ben diep onder de indruk van wat Quaning en mijn Quaner Agnes mij hebben kunnen bieden. Quaning kan echt je leven veranderen, en dan wel op een zachte manier die van binnenuit jezelf komt.

Melodie, muziekstudente

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Quaning is een prima krachtig programma om ‘stil te staan’ en vervolgens met grote stappen dichter bij jezelf te komen en te blijven. Dit straal je vervolgens ook uit naar je omgeving, zowel in privé als in werk. Ik voel me prima en heb meer bewustzijn en grip op mijn tomeloze energie. Ik heb nu de rust in mezelf. Dit uit zich ook in de prettige constructieve en succesvolle gesprekken die ik nu heb. Ik sta in mijn kracht. Agnes is goed en ook heel prettig als begeleider te hebben mogen ervaren.

Harm.v.R., Accountmanager/Adviseur

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Agnes heeft me met de Quaning geholpen om me werkelijk te laten zien en horen in verbinding met mijn diepste zelf. Ik heb bewustzijn gekregen op waar mijn diep(st)e gevoelens over gaan. Ik voel me rustig als ik mijn gevoelens uit en ik kan daar nu ook naar handelen. Mijn energie stroomt. Ik ben zoveel bewuster van en bij mijn ware ik. Ik kan nu open en vol vertrouwen de verbinding met de ander aangaan. Er is werkelijke wisselwerking. Mijn leven en mijn werk lopen weer op rolletjes met toenemende groei.

Mede-eigenaar trainingsbureau, therapeut.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Quaning met Agnes. Agnes is een gewoon goede en een buitengewoon bijzondere vakbekwame originele coach. Gewoon goed omdat zij vanuit het reguliere circuit hoogopgeleid is. En buitengewoon bijzonder omdat zij de beschikking heeft over een rijke brede kennis en een groot vermogen om je proces te duiden, en je compleet bij te staan in je ontwikkelingsproces, zowel als mens als bedrijf. Zij brengt het beste in mensen naar boven, ze begeleidt je om de oorspronkelijk positieve energie in je leven en werken te bevrijden en te laten stromen. Ze is een gevestigd coach met haar vele jaren ervaring. Moeiteloos en met veel wijsheid zet zij het Quaning Program in voor het bereiken van een permanente verbetering van je leven. Of het nu om persoonlijke of bedrijfsmatige vraagstukken gaat, Agnes biedt met Quaning gegarandeerd succes. Ik heb al zoveel gestudeerd, bestudeerd en ervaren aan trainingen en opleidingen, maar deze ervaring had ik niet willen missen. Op een bijzonder vernuftige manier kreeg ik bij Quaning – naast mijn zeer toegewijde wijze liefdevolle en breed ontwikkelde Quaner, ook de Quaning-informatie als ingang voor onderzoek, ontwikkeling en doorstart aangereikt. Iets wat ik eerst niet kon bevatten. Maar mijn ervaringen zijn dermate diep en krachtig dat het niet anders kan dan dat we hier te maken hebben met een bijzonder moderne nieuwe en krachtige methode. Resultaatgarantie is een ijzersterk gegeven, dat bij mij ook echt zo is geweest. Ik kan iedereen die op zoek is naar antwoorden op vragen als: waarom lukt het mij niet om te vinden waar ik met gemak succes in boek? Wat zit mijn werkgeluk in de weg? Waar ligt mijn talent en hoe kan ik voortaan met mijn passie door het leven gaan? Hoe kan ik het doel wat ik mezelf gesteld heb zeker bereiken? Wat is het nut van mijn leven hier op aarde? Hoe kan ik alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt zin geven en in een perspectief zien dat mij blij maakt?” Voor dat soort vragen, daarvoor kan je bij Quaning verzekerd zijn van antwoorden, speciaal voor jou. Echt waar. En zeker bij Agnes. Ik raad je vanuit het diepst van mijn hart aan.

MPM, Orthopedagoog/Trainer/Coach/Adviseur in het bedrijfsleven.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Met een enorme vermoeidheid waar ik niet bovenop kwam ben ik met Agnes aan het Quaning Program begonnen. Ik wilde mijn Zijnsintentie kennen en leven en daardoor energiek en zinvol in mijn leven en in mijn werk staan. Ik zag er in het begin heel erg tegenop, vooral door het gebruik van een pc (red. de Communicator). Deze opzet, deze methodiek vraagt om en geeft heel andere invalshoeken, en vraagt ook om er elke dag mee bezig te zijn. Agnes begeleidt op een heel fijne krachtige heldere warme en betrokken manier, ze was en bleef zo bemoedigend voor me. Deze begeleiding heeft me zoveel inzichten en ervaringen gegeven, welke ook nodig waren om een verandering aan te gaan en te kunnen kiezen voor de invulling van de dag en het leven die ook bij mijn werkelijke ik past. Ik doe nu datgene wat goed is voor mijn geestelijke en fysieke welzijn. Ik ben weer actief en voel me sterker en gelukkiger dan ooit.

Julien van de Loo, Zorgverlener, Singer-songwriter

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Agnes heeft me vele jaren geleden geleerd waar het in het leven werkelijk om gaat en hoe de communicatie tussen mensen verloopt en waar die vaak op gebaseerd is. Ze heeft me toen begeleid in een heel lastige fase van ons familiebedrijf. Mijn leiderschap veranderde in positieve zin. Grote groei van het bedrijf was het gevolg. Vervolgens heeft ze mij afgelopen jaren persoonlijk begeleid in de periode van overdracht van het bedrijf aan mijn zonen.

Dit jaar mocht ik bij Agnes het Quaning-programma ervaren om te ontdekken wat de zin van mijn leven is in een nieuwe fase waarin het werken -dat een leven lang de invulling van mijn leven was- is weggevallen. Ik heb ontdekt en ervaar nu ook dat mijn leven nog steeds van belang is voor mezelf en voor vele mensen om mij heen. Mijn bijdrage is nu anders, maar zeker zo belangrijk en waardevol. Ik heb geleerd daar steeds meer en vol energie van te genieten.

H. voorheen directeur familiebedrijf, 71 jr.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ik kwam bij Agnes voornamelijk met het doel om ervoor te zorgen dat ik mijn Propedeuse over drie weken zou halen. Ik bevond me in een soort van negatieve spiraal en daar wilde ik graag uitbreken. Ik wilde mezelf weer goed voelen en mijn emoties kunnen uiten naar alles en iedereen. Ik wilde aan mezelf bewijzen dat ik succesvol kan zijn. Ik was gewend te leven zoals anderen dat van me vroegen. Ik wilde juist voor mezelf de juiste keuzes kunnen maken om succes te hebben. Mijn Quaning-doel werd: ‘Ik ben mezelf en succesvol’. Met trots kan ik zeggen dat ik mijn doel heb bereikt, mijn Propedeuse gehaald. Ik merk aan mezelf dat ik veel energieker en sterker in het leven sta. Ik zorg beter voor mezelf en ik heb het gevoel dat ik helderder en verstandiger over dingen nadenk en echt kies voor wat ik zelf wil in plaats van wat andere mensen van mij zouden verwachten. Ook met betrekking tot mijn school heb ik nu een heel goede methode gevonden om de rest van mijn opleiding goed te volbrengen.

Als ik terugkijk op het Quaning-RGprogram hebben de dingen die zijn veranderd betrekking op mezelf. Ik heb geleerd om meer naar mezelf te luisteren en goed voor mezelf te zorgen en ook duidelijk te zijn tegen andere mensen hoe ik/het er voor staat.

Het Quaning-RGprogram is een openbaring. De dagelijkse spiraal van je hedendaagse leven doorbreek je als het ware. Je kijkt met een andere en frisse blik naar je dag en kijkt vooral naar de successen en dankbaarheden. Het is een programma waar aandacht wordt besteed aan wat jouw innerlijke persoon wil en kan bereiken.

Ik vond Agnes, mijn Quaner, erg fijn. Ik heb altijd mijn hart kunnen luchten als het ware en het fijnste vond ik nog wel ‘dat denken in problemen of in schuld’ werd omgezet naar ‘denken in oplossingen en positieve dingen’. Mijn Quaner stond altijd voor me klaar en ik had ook echt het gevoel dat ze me helemaal begreep.

Maurick Eeltink, student.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Door de begeleiding van Agnes met het Quaning-programma ben ik in mijn eigen kracht komen staan. Ik heb veel kunnen verwerken, heb inzichten en meer zelfvertrouwen gekregen en ik heb nu vertrouwen in mijn leven. Ik geniet nu meer van en met mijn dochter. Ik ben gelukkig met mezelf en als ik een avond alleen ben dan kan ik daarvan genieten. Het was het beste moment in mijn leven om dit Quaning-programma te doen. Agnes heeft mij heel goed en heel duidelijk begeleid. Ik ben superblij dat ik het gedaan heb, ik ben supertrots op mezelf en ik ga het helemaal maken. Ik kijk terug met heel veel dankbaarheid.

Een werkende moeder